Ditulis ku : Iip Saripudin

Salasa,06 Oktober 2009

Hiji mangsa dua jelema keur kukurusukan dileuweung geledegan.maranehna marawa bedil, cenah rek latihan ngabedil. instruktur nyarita ka bawahana.

Instruktur  : yeuh tingali akang kumaha cara ngabedil anu bener, ceuk instruktur ka anak buahna.

Anak buah  : naon kitu anu rek di bedil teh?

Instruktur   : itu… buah anu ngagantung dina dahan.

Teu sabaraha lila dor…bedilna kasada, tapi nu murag lain buah nu di maksud, malahan bajing nu keur culak cileuk dina dahan.

Anak buah   : gening lain buah nu benang ditembak teh kang?!.

Instruktur   : teu kunaon-naon da bajing oge bisa di dahar, malahan leuwih                            ngeunah. Sok giliran silaing ngabedil. Tuh aya bajing hiji deui. coba                            bedil sing meneran. Anak buah : siap laksanakeun kang!, ceuk anak                            buah sigep.

Terus bedilna di tujukeun ka bajing anu keur ngadahar buah dina dahan. Teu lila bedilna kasada, dor…..! tapi numurag lain bajing malahan buah nu keur di dahar ku bajing. Atuh puguh instruktur teh ngacacang bari mulakcangkeng.

Instruktur   : na…sialing mah ngabedil teh kamana wae. ceuk uing oge bedil

bajingna!

Anak buah   : teu kunaon-naon atuh kang, da buah oge bisa didahar, loba                            vitamina deuih, pan sehat kana awak.

Instruktur    : nagajawab wae ari diomongan teh!

Anak buah  : sanes kitu kang, pan saur akang kedah nurut naon anu dipilampah

ku akang. Abdi ge nurut naon anu tos dipilampah ku akang.

Instruktur   : Dasar belegug silaing mah! Ulah diturutan anu salahna, tapi                               turutan ku  silaing anu benerna. Kaharti?!

Anak buah  : Insyaallah kang….

Instruktur    : Tah kitu

Sanggeus parea-rea omong, terus maranehna ngiuhan sabari istirahat.